9. Over dit e-book

De informatie in dit e-book is bedoeld voor patiënten die palliatieve zorg nodig hebben en hun naasten. De tekst is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (Kankercentrum Nederland (IKNL)/ Palliactief, 2017) en is afgestemd met de brochure ‘Praat op tijd over uw levenseinde’ (KNMG, KNB, NHG en Patiëntenfederatie Nederland). Patiëntenfederatie Nederland beheert de patiënteninformatie in dit e-book.

Verdere ontwikkeling van het e-book vindt plaats in afstemming met Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (KNMG).

Utrecht, mei 2019

Ga naar de inhoudsopgave.

Het Nationale Zorgnummer


Heeft u na het lezen van dit e-book over nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Dit is de advieslijn van Patiëntenfederatie Nederland. U kunt het Nationale Zorgnummer e-mailen via de website of bellen.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek)
van maandag tot en met donderdag van 10.00 - 13.00
of www.nationalezorgnummer.nl


Het Nationale Zorgnummer


Heeft u na het lezen van dit e-book over nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Dit is de advieslijn van Patiëntenfederatie Nederland en twee andere patiëntenorganisaties. U kunt het Nationale Zorgnummer bellen of e-mailen via de website.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek) van maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 13.00 of www.nationalezorgnummer.nl