6. Aandacht voor mantelzorgers

Naasten die voor u zorgen zijn uw mantelzorgers. Ze werken samen met uw zorgverleners en eventuele vrijwilligers. Uw mantelzorgers zijn belangrijk, waar u ook verblijft: thuis, in het ziekenhuis, in het verpleeghuis, een andere instelling of in het hospice.

Hoe zorgt de mantelzorger voor u?

Mantelzorgers zorgen op verschillende manieren voor u. Ze nemen bijvoorbeeld deel aan de gesprekken met uw zorgverlener. Ze vertellen uw zorgverlener wat uw wensen zijn. Ze regelen uw administratie. Of ze doen de boodschappen en het huishouden. Gaat het slechter met u? Dan kunnen ze u misschien met meer activiteiten ondersteunen.

Afspraken met de mantelzorger

Wie is de belangrijkste mantelzorger? Welke taken heeft deze mantelzorger? Dat bespreekt u met uw mantelzorgers, uw andere naasten en uw zorgverlener. De gemaakte afspraken zet uw zorgverlener in uw individueel zorgplan. Misschien veranderen u of uw naasten van mening. U kunt de afspraken altijd opnieuw met uw zorgverlener bespreken en aanpassen.

Mantelzorg kan zwaar zijn

De mantelzorg kan zwaar zijn. Meestal maakt uw mantelzorger zich zorgen over u. Of is uw mantelzorger verdrietig omdat u zo kwetsbaar bent. Er is misschien minder tijd om ontspannen samen te zijn. Uw mantelzorger kan zelf ook aandacht en ondersteuning nodig hebben. Uw zorgverlener heeft aandacht voor uw mantelzorger. Gaat het goed met hem of haar? Heeft uw mantelzorger informatie of begeleiding nodig?

Uw zorgverlener ondersteunt uw mantelzorger met informatie over uw situatie en mogelijkheden voor extra hulp. Of inzet van vrijwilligers of respijtzorg via uw gemeente. Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Dat kan helpen om de zorg voor uw mantelzorger minder zwaar te maken.

Geen mantelzorger?

Niet iedereen heeft een mantelzorger. En niet iedereen wil zorg van naasten of familieleden ontvangen. Is dat in uw situatie het geval? Bespreek het dan met uw centrale zorgverlener. Samen kunt u naar een oplossing zoeken.

Kinderen

Heeft u kinderen die nog niet volwassen zijn? De situatie van een ziek gezinslid kan invloed op hen hebben. Merkt u dat uw kinderen het moeilijk hebben? Verandert hun gedrag? Of presteren ze slechter op school? Uw gezin kan extra begeleiding en ondersteuning krijgen via uw gemeente.

Vrijwilligers

In de palliatieve zorg zijn opgeleide vrijwilligers beschikbaar. Zij kunnen u en uw mantelzorger ondersteunen, of tijdelijk ontlasten door te waken, praktische hulp en aandacht te geven. Zo heeft uw mantelzorger meer tijd voor de familie. Of kan uw mantelzorger zelf even rust krijgen. Vrijwilligers verrichten geen medische, verpleegkundige of huishoudelijke taken.

Met de pijl rechtsboven gaat u naar de volgende pagina. Of ga direct naar de inhoudsopgave.

Het Nationale Zorgnummer


Heeft u na het lezen van dit e-book nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Dit is de advieslijn van Patiëntenfederatie Nederland. U kunt het Nationale Zorgnummer e-mailen via de website of bellen.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek)
van maandag tot en met donderdag van 10.00 - 13.00
of www.nationalezorgnummer.nl


Het Nationale Zorgnummer


Heeft u na het lezen van dit e-book over nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Dit is de advieslijn van Patiëntenfederatie Nederland en twee andere patiëntenorganisaties. U kunt het Nationale Zorgnummer bellen of e-mailen via de website.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek) van maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 13.00 of www.nationalezorgnummer.nl