5. Individueel zorgplan: overzicht met afspraken

In uw individueel zorgplan worden uw wensen en waarden vastgelegd. Wat voor u en uw naasten belangrijk is. En wat u nodig heeft. Een wilsverklaring is onderdeel van uw individueel zorgplan. Ook de afspraken en plannen uit gesprekken met uw zorgverlener staan in uw individueel zorgplan.

Individueel zorgplan nog niet overal beschikbaar

Niet overal  werken zorgverleners al met een individueel zorgplan. En niet overal is dit plan al digitaal beschikbaar. Zorgverleners en organisaties zijn met het realiseren van een goed werkend individueel zorgplan de komende jaren nog bezig.

Let op


Vraag uw zorgverlener hoe afspraken en wensen worden vastgelegd en of werken met een individueel zorgplan mogelijk is.

Wie schrijven en lezen in uw individueel zorgplan?

  • U kunt zelf altijd in uw individueel zorgplan lezen.
  • Uw centrale zorgverlener beheert uw individueel zorgplan. Met uw toestemming kunnen zorgverleners schrijven en lezen in uw individuele zorgplan.
  • U legt samen met uw centrale zorgverlener vast welke anderen de afspraken mogen lezen. Wie uit uw team van zorgverleners, welke naasten en eventuele vrijwilligers. Dit kan nooit zonder uw toestemming.

Overzicht van het team

Uw zorgverleners werken samen in een team. In uw individueel zorgplan staat een overzicht van dit team.

  • Wie is uw hoofdbehandelaar?
  • Wie is uw centrale zorgverlener?
  • Wie zijn de anderen uit uw team van zorgverleners?
  • Wie zijn uw mantelzorgers, naasten en vrijwilligers?
  • Wie is uw vertegenwoordiger?

In het plan staan ieders taken en verantwoordelijkheden vermeld. Ook staat erin wat u zelf wilt doen, wat uw naasten doen en wat uw zorgverleners en eventuele vrijwilligers doen.

Praktische en persoonlijke zaken

Er is ook ruimte voor praktische en persoonlijke zaken in het individueel zorgplan. Door uw ziekte wilt u misschien praktische zaken regelen met uw naasten. Zeker als het sterven dichterbij komt. Denk aan wensen rondom afscheid en uitvaart, de zorg voor een eventuele partner, kinderen en huisdieren. Misschien heeft u nagedacht over of u organen wel of niet wilt doneren. Misschien heeft u een levenstestament opgesteld. Ook dat kunt u aangeven. Belangrijk is wel om te weten dat uw centrale zorgverlener en andere zorgverleners niet uw praktische zaken regelen.

Zorgverleners stemmen de zorg op elkaar af

Voor zorgverleners is het overzicht van de afspraken heel nuttig. Zo kennen uw zorgverleners de afspraken die zijn gemaakt. Uw zorgverleners kunnen daarmee de zorg beter met elkaar afstemmen. Dat is belangrijk om u goede zorg te bieden, ook in het weekend of ’s nachts, of als het plotseling slechter met u gaat.

Digitaal beschikbaar

Uw individueel zorgplan is bij voorkeur digitaal beschikbaar voor alle betrokken zorgverleners. Is dit niet mogelijk? Dan is het plan op papier bij u aanwezig. Gaat u naar een afspraak met een zorgverlener? Neem dit dan mee. 

Verandert uw situatie? Of verandert uw mening?

Regelmatig bespreekt u de afspraken en plannen uit uw individueel zorgplan met uw centrale zorgverlener. Zo nodig vindt bijstelling plaats. Dat kan ook tussentijds. U mag altijd op een besluit terugkomen. Bespreek dit met uw centrale zorgverlener. Die zorgt er voor dat de nieuwe afspraken in uw individueel zorgplan komen te staan.

Let op


Het delen van gegevens uit het individueel zorgplan is gebonden aan regels. Uw arts of centrale zorgverlener kan hier meer over vertellen.


Met de pijl rechtsboven gaat u naar de volgende pagina. Of ga direct naar de inhoudsopgave.

Het Nationale Zorgnummer


Heeft u na het lezen van dit e-book nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Dit is de advieslijn van Patiëntenfederatie Nederland. U kunt het Nationale Zorgnummer e-mailen via de website of bellen.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek)
van maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 13.00
of www.nationalezorgnummer.nl


Het Nationale Zorgnummer


Heeft u na het lezen van dit e-book over nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Dit is de advieslijn van Patiëntenfederatie Nederland en twee andere patiëntenorganisaties. U kunt het Nationale Zorgnummer bellen of e-mailen via de website.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek) van maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 13.00 of www.nationalezorgnummer.nl