3. Wat mag u verwachten van uw zorgverleners?

Met uw zorgverleners praat u over wat voor u en uw naasten belangrijk is. Wat u belangrijk vindt. En wat u nog zou willen doen. Ook helpen ze u, zo nodig samen met uw naasten, beslissingen te nemen. U krijgt palliatieve zorg van een team zorgverleners.

Er is altijd een arts betrokken. In het team zitten vaak verpleegkundigen. Maar er kan bijvoorbeeld ook een fysiotherapeut, psycholoog en geestelijk verzorger bij het team horen. Een geestelijk verzorger kan u helpen bij vragen over de zin van het leven of de dood.

Eén zorgverlener is uw centrale zorgverlener. Om goede palliatieve zorg te geven is soms speciale kennis en ervaring nodig. Vanuit het team wordt gezocht naar een passende zorgverlener. Als het kan binnen het team. Maar als het nodig is, dan ook daarbuiten.

Wat doet uw team van zorgverleners?

 • Zij houden rekening met wat voor u en uw naasten belangrijk is. Wat zijn uw wensen, wat heeft u nodig en wat zou u nog willen doen? Uw individueel zorgplan is hierbij een belangrijk hulpmiddel.
 • Zij helpen u bij lichamelijke, psychische en sociale problemen. Ook hebben zij aandacht voor wat voor u het leven zinvol maakt.
 • Zij merken klachten en problemen snel op en regelen de zorg die nodig is.
 • Zij respecteren uw wens om bijvoorbeeld een behandeling te staken.

De arts die het meest bij uw zorgverlening betrokken is, is uw hoofdbehandelaar. Deze arts is (eind) verantwoordelijk voor de medische zorg. Een andere belangrijke rol wordt vervuld door de ‘centrale zorgverlener’. De centrale zorgverlener is uw aanspreekpunt voor vragen over uw zorg en onderhoudt contacten met uw andere zorgverleners, naasten en eventuele vrijwilligers. De centrale zorgverlener kan uw arts zijn, maar het kan ook een verpleegkundige zijn. Is uw centrale zorgverlener geen arts? Beslissingen over medische zorg worden altijd genomen in overleg met uw arts.

Wat doet uw centrale zorgverlener?

Hij of zij:

 • is uw contact in de zorg.
 • is beschikbaar voor al uw vragen.
 • kan klachten en problemen snel opmerken.
 • onderhoudt contact met uw andere zorgverleners. Hij of zij regelt dat de zorg van verschillende zorgverleners of instellingen op elkaar aansluit. Dit betekent ook dat er afstemming is tussen zorgverleners over de medicijnen en hulpmiddelen die u gebruikt.
 • overlegt met uw arts als het gaat om medische beslissingen.
 • beheert uw individueel zorgplan en is aanspreekpunt voor de afspraken en plannen in uw individueel zorgplan.
 • zorgt ervoor dat ieders taken en verantwoordelijkheden zijn besproken: wat doet u zelf, wat doen uw naasten? En wat doen uw zorgverleners en vrijwilligers?
 • zorgt dat zorg en hulpmiddelen geregeld zijn.
 • zorgt dat er aandacht is voor steun aan uw naasten.
 • onderhoudt zo nodig contact met uw zorgverzekeraar, zorgkantoor en/of gemeente.

Als de zorg anders loopt dan verwacht

Krijgt u of uw naaste niet de zorg zoals verwacht? Of zijn er twijfels over de kwaliteit van de zorg die u krijgt? Ook dat kunt u bespreken met uw centrale zorgverlener. Als deze u niet kan helpen of komt u er samen niet uit, stel uw vraag dan aan het Landelijk Meldpunt Zorg.

Met de pijl rechtsboven gaat u naar de volgende pagina. Of ga direct naar de inhoudsopgave.

Het Nationale Zorgnummer


Heeft u na het lezen van dit e-book nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Dit is de advieslijn van Patiëntenfederatie Nederland. U kunt het Nationale Zorgnummer e-mailen via de website of bellen.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek)
van maandag tot en met donderdag van 10.00 - 13.00
of www.nationalezorgnummer.nl


Het Nationale Zorgnummer


Heeft u na het lezen van dit e-book over nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Dit is de advieslijn van Patiëntenfederatie Nederland en twee andere patiëntenorganisaties. U kunt het Nationale Zorgnummer bellen of e-mailen via de website.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek) van maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 13.00 of www.nationalezorgnummer.nl