3. Wat mag u verwachten van uw zorgverleners?

Met uw zorgverleners bespreekt u wat voor u en uw naasten belangrijk is. Wat uw wensen en waarden zijn. En wat u nog zou willen doen. Ook helpen ze u, zo nodig samen met uw naasten, beslissingen te nemen.

U krijgt palliatieve zorg van een team zorgverleners. Er is altijd een arts betrokken. In het team zitten vaak verpleegkundigen. Maar er kan bijvoorbeeld ook een fysiotherapeut, psycholoog en geestelijk verzorger bij het team horen. Eén zorgverlener is uw centrale zorgverlener. Om goede palliatieve zorg te geven is soms speciale kennis en ervaring nodig. Vanuit het team wordt gezocht naar een passende zorgverlener. Als het kan binnen het team. Maar als het nodig is, dan ook daarbuiten.

Wat mag u verwachten van uw team van zorgverleners?

 • Zij houden rekening met wat voor u en uw naasten belangrijk is. Wat zijn uw wensen en waarden, wat heeft u nodig en wat zou u nog willen doen? Uw individueel zorgplan is hierbij een belangrijk hulpmiddel.
 • Zij zijn deskundig op de gebieden waar klachten en problemen kunnen ontstaan: lichamelijk, psychisch en sociaal. Ook hebben zij aandacht voor wat voor u het leven zinvol maakt.
 • Zij kunnen klachten en problemen snel opmerken en de zorg geven of regelen die nodig is.
 • Zij respecteren uw wens om bijvoorbeeld een behandeling te staken.

De arts die het meest bij uw zorgverlening betrokken is, is uw hoofdbehandelaar. Deze arts is (eind)verantwoordelijk voor de medisch zorg. Een andere belangrijke rol wordt vervuld door de ‘centrale zorgverlener’. De centrale zorgverlener is uw aanspreekpunt voor vragen over uw zorg en onderhoudt contacten met uw andere zorgverleners, naasten en eventuele vrijwilligers. De centrale zorgverlener kan uw arts zijn, maar het kan ook een verpleegkundige uit uw team van zorgverleners zijn. Omdat bij het onderhouden van contacten en coördineren van uw vragen het nodig kan zijn om medische informatie te delen, kan niet iedereen uw centrale zorgverlener zijn. Bespreek met uw arts wie uw centrale zorgverlener wordt. Is uw centrale zorgverlener geen arts? Dan is het belangrijk om te weten dat beslissingen over medische zorg altijd worden genomen in overleg met uw arts.

Wat mag u verwachten van uw centrale zorgverlener?

Hij of zij:

 • is uw contact in de zorg.
 • is beschikbaar voor al uw vragen.
 • kan klachten en problemen snel opmerken.
 • onderhoudt contact met uw andere zorgverleners. Hij of zij regelt dat de zorg van verschillende zorgverleners of instellingen op elkaar aansluit. Dit betekent ook dat er afstemming is tussen zorgverleners over de medicijnen die u gebruikt.
 • overlegt met uw arts als het gaat om medische beslissingen.
 • beheert uw individueel zorgplan en is aanspreekpunt voor de afspraken en plannen in uw individueel zorgplan.
 • zorgt ervoor dat ieders taken en verantwoordelijkheden zijn besproken: wat doet u zelf, wat doen uw naasten? En wat doen uw zorgverleners en vrijwilligers?
 • zorgt dat zorg en hulpmiddelen geregeld zijn.
 • zorgt dat er aandacht is voor steun aan uw naasten.
 • onderhoudt zo nodig contact met uw zorgverzekeraar, zorgkantoor en/of gemeente.

Als er een klacht of probleem ontstaat

 • Is er iets wat aandacht vraagt? Vertel uw klacht of probleem aan uw zorgverlener. Die is er voor u. Klachten of problemen kunnen ontstaan op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Ook kunt u vragen hebben over wat uw leven zinvol maakt of over afscheid nemen.
 • Samen met u zoekt uw zorgverlener naar een passende aanpak. Deze afspraken worden onderdeel van uw individueel zorgplan. Lees meer in hoofdstuk 5.
 • Zo nodig regelt uw zorgverlener extra zorg.

Met de pijl rechtsboven gaat u naar de volgende pagina. Of ga direct naar de inhoudsopgave.

Het Nationale Zorgnummer


Heeft u na het lezen van dit e-book nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Dit is de advieslijn van Patiëntenfederatie Nederland. U kunt het Nationale Zorgnummer e-mailen via de website of bellen.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek)
van maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 13.00
of www.nationalezorgnummer.nl


Het Nationale Zorgnummer


Heeft u na het lezen van dit e-book over nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Dit is de advieslijn van Patiëntenfederatie Nederland en twee andere patiëntenorganisaties. U kunt het Nationale Zorgnummer bellen of e-mailen via de website.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek) van maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 13.00 of www.nationalezorgnummer.nl