2. Het gesprek met uw arts

Palliatieve zorg begint meestal met een gesprek met uw arts. Uw arts is (eind)verantwoordelijk voor de medisch zorg. Hij of zij bespreekt uw situatie met u en als u dat wilt ook met uw naasten. De arts zal het u vertellen als u niet meer kunt genezen en de behandeling van uw ziekte medisch gezien niet langer zinvol is. Of als uw overlijden dichterbij komt. U of uw naasten kunnen hier ook zelf naar vragen.

Misschien moet u belangrijke en moeilijke beslissingen nemen. Belangrijk bij het nemen van moeilijke beslissingen is dat u goed geïnformeerd bent. Daarvoor is ook het gesprek met uw arts. Bedenk vooraf of u iemand wilt meenemen naar het gesprek. U kunt dan samen luisteren, vragen stellen en dan samen met uw arts beslissingen nemen.

Op welk moment?

Op welk moment is het tijd om vooruit te denken, plannen te maken en (afzien van) zorg te organiseren? Uw arts gaat hierover met u in gesprek:

 • Als u dat zelf wilt.
 • Als uw ziekte levensbedreigend wordt of als uw gezondheid sterk achteruit gaat.
 • Als uw geheugen minder wordt, bijvoorbeeld bij dementie of door medicijnen.
 • Als uw ziekte niet meer behandeld kan worden. Of het doel van de behandeling verandert van genezen naar de voor u best haalbare kwaliteit van leven.
 • Als u ongeneeslijk ziek bent en u wilt stoppen met eten en drinken om eerder te sterven. 

Samen beslissen

 • In het gesprek zal uw arts vertellen hoe de ziekte zich zal ontwikkelen en wat u daarvan zult merken. Dit is belangrijke informatie, die u helpt om beslissingen te nemen.
 • U spreekt samen zo vroeg mogelijk over de zorg die bij uw wensen en waarden past. Bespreek met uw arts wat voor u en uw naasten belangrijk is. In hoofdstuk 5 leest u hier meer over.
 • In het gesprek kijkt u samen vooruit en maakt u afspraken. De afspraken en beslissingen schrijft uw arts in uw individueel zorgplan. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.
 • Wat heeft u nodig om zo prettig mogelijk te leven? Welke wensen heeft u nog? Wat zijn voor u belangrijke waarden? Zo kunt u beslissingen nemen die bij u passen.
 • Bespreek met uw arts hoe en met wie u beslissingen wilt nemen. Bespreek in hoeverre u zelf de regie over uw zorg wilt.

Uw team van zorgverleners zet zich er voor in om deze afspraken na te komen volgens uw wensen.

Een wilsverklaring

Heeft u een schriftelijke wilsverklaring? Breng uw arts op de hoogte. Heeft u geen schriftelijke wilsverklaring, denk dan op tijd na of u wensen wilt vastleggen over wel of geen medische behandeling. En wie voor u beslist als u het zelf niet meer kunt. Ook uw arts kan met u meedenken over het vastleggen van (niet)behandelwensen in een wilsverklaring.

Verandert uw situatie? Of verandert uw mening?

U kunt altijd op een besluit terugkomen. Ook als u uw besluit heeft vastgelegd in een wilsverklaring. Bespreek dit met uw arts en naasten. En pas zo nodig uw wilsverklaring aan.

In de laatste levensfase kan uw (medische) situatie verslechteren. Ook dan heeft u recht op privacy. U kunt vooraf met uw arts bespreken met wie uw situatie besproken mag worden. 

Als u zelf het gesprek niet (meer) kunt voeren

Zijn er wensen die u niet heeft besproken en kunt u uw wensen niet (meer) duidelijk maken? Bijvoorbeeld bij dementie of door medicijnen. Uw arts controleert dan:

 • wie uw vertegenwoordiger is,
 • of u een wilsverklaring heeft,
 • of u uw wensen op een andere manier heeft vastgelegd.

Kunt u zelf geen beslissingen (meer) nemen? Dan neemt uw arts samen met uw vertegenwoordiger deze beslissingen in lijn met uw wensen.

Tolk

Als de taal een probleem is, kan er een tolk aanwezig zijn bij de gesprekken met uw arts.

Met de pijl rechtsboven gaat u naar de volgende pagina. Of ga direct naar de inhoudsopgave.

Het Nationale Zorgnummer


Heeft u na het lezen van dit e-book nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Dit is de advieslijn van Patiëntenfederatie Nederland. U kunt het Nationale Zorgnummer e-mailen via de website of bellen.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek)
van maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 13.00
of www.nationalezorgnummer.nl


Het Nationale Zorgnummer


Heeft u na het lezen van dit e-book over nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Dit is de advieslijn van Patiëntenfederatie Nederland en twee andere patiëntenorganisaties. U kunt het Nationale Zorgnummer bellen of e-mailen via de website.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek) van maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 13.00 of www.nationalezorgnummer.nl