1. De vijf meest gestelde vragen

Vraag 1. Waarom is palliatieve zorg zo belangrijk?

Patiënten die goede palliatieve zorg krijgen:

  • zijn vaak minder somber en angstig.
  • hebben minder last van andere klachten en problemen.
  • ervaren dat hun kwaliteit van leven beter is.
  • hoeven minder vaak (plotseling) naar het ziekenhuis.
Ook blijkt dat naasten het sterven van hun dierbare beter kunnen verwerken.

Vraag 2. Wanneer kunt u palliatieve zorg krijgen?

Palliatieve zorg start als genezing of herstel niet meer mogelijk is. U beslist samen met uw arts over hoe verder. De (medische) behandeling richt zich dan niet meer op genezen, maar op het voorkomen en verminderen van klachten en problemen. Palliatieve zorg krijgt u tot en met uw sterven. Na uw overlijden blijft er aandacht voor uw naasten.

Vraag 3. Waar en hoe kunt u palliatieve zorg krijgen?

U kunt overal palliatieve zorg krijgen. Dus thuis, in het ziekenhuis, in het verpleeghuis, in een andere instelling of in het hospice. U kunt palliatieve zorg krijgen of regelen via uw huisarts of uw arts in de instelling of het ziekenhuis. Uw arts kan u informeren over de mogelijkheden voor palliatieve zorg.

Vraag 4. Wat kunt u verwachten bij palliatieve zorg?

  • Palliatieve zorg begint meestal met een gesprek met uw arts. Hij of zij bespreekt uw situatie met u en als u dat wilt ook met uw naasten. De arts zal het u vertellen als u niet meer kunt genezen en de behandeling van uw ziekte medisch niet langer zinvol is. Of als uw overlijden dichterbij komt. U of uw naasten kunnen hier ook zelf naar vragen. Lees meer in hoofdstuk 2
  • Misschien moet u belangrijke en moeilijke beslissingen nemen. Ook over uw zorg. U kunt deze beslissingen samen met uw zorgverlener en uw naasten nemen. Uw wensen en waarden zijn daarbij belangrijk. U bepaalt zelf wat uw wensen zijn, wat u nodig heeft en wat bij u past. Lees meer in hoofdstuk 2 
  • Eén van uw zorgverleners is uw centrale zorgverlener. De centrale zorgverlener is uw vaste contactpersoon in de zorg en onderhoudt contact met uw andere zorgverleners. Meestal is uw arts uw centrale zorgverlener. Het kan ook een verpleegkundige uit uw team van zorgverleners zijn. Lees meer in hoofdstuk 3
  • De afspraken en plannen die u samen met uw zorgverleners over uw zorg en behandeling maakt, worden vastgelegd in uw individueel zorgplan. Lees meer in hoofdstuk 5
  • Uw naaste familie en vrienden kunnen belangrijk zijn. Zij kunnen u ondersteunen en voor u zorgen. Zij kunnen ook zelf aandacht en ondersteuning nodig hebben. Lees meer in hoofdstuk 6

Vraag 5. Wie betaalt de kosten?

Uw zorgverzekering, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vergoeden veel zorg. Niet alle zorg wordt vergoed en soms gelden er eigen bijdragen. Heeft u vragen over kosten? Neem contact op met uw zorgverzekeraar of zorgkantoor (Wlz) of uw gemeente (Wmo en Jeugdwet).

Met de pijl rechtsboven gaat u naar de volgende pagina. Of ga direct naar de inhoudsopgave.

Het Nationale Zorgnummer


Heeft u na het lezen van dit e-book nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Dit is de advieslijn van Patiëntenfederatie Nederland. U kunt het Nationale Zorgnummer e-mailen via de website of bellen.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek)
van maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 13.00
of www.nationalezorgnummer.nl


Het Nationale Zorgnummer


Heeft u na het lezen van dit e-book over nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Dit is de advieslijn van Patiëntenfederatie Nederland en twee andere patiëntenorganisaties. U kunt het Nationale Zorgnummer bellen of e-mailen via de website.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek)
van maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 13.00
of www.nationalezorgnummer.nl