1. De vijf meest gestelde vragen

Vraag 1. Waarom is palliatieve zorg zo belangrijk?

Patiënten die goede palliatieve zorg krijgen:

  • zijn vaak minder somber en angstig.
  • hebben minder last van andere klachten en problemen.
  • ervaren dat hun kwaliteit van leven beter is.
  • hoeven minder vaak (plotseling) naar het ziekenhuis.
Ook blijkt dat naasten het sterven van hun dierbare beter kunnen verwerken.

Vraag 2. Wanneer krijgt u palliatieve zorg?

Palliatieve zorg start als u niet meer beter wordt. U beslist samen met uw arts over hoe verder. De (medische) behandeling richt zich niet op genezen, maar op het voorkomen en verminderen van klachten en problemen. Palliatieve zorg krijgt u tot en met uw sterven. Na uw overlijden blijft er aandacht voor uw naasten.

Vraag 3. Waar krijgt u palliatieve zorg?

U kunt overal palliatieve zorg krijgen. Dus thuis, in het ziekenhuis, in het verpleeghuis, in een andere instelling of in het hospice. Bespreek dit met uw (huis)arts of (wijk)verpleegkundige. Zij helpen u op weg.

Vraag 4. Krijgt u palliatieve zorg vergoed?

De kosten van (huis)artsen, wijkverpleging, ziekenhuis, medicijnen en hulpmiddelen krijgt u vergoed. Wie betaalt hangt af van uw situatie.

Betaalt uw zorgverzekeraar uw zorg? Dan wordt ook palliatieve zorg vergoed via uw zorgverzekering.

Valt de zorg die u thuis of in het verpleeghuis krijgt onder de Wet Langdurige Zorg? Dan worden de kosten van de palliatieve zorg vergoedt door uw zorgkantoor.

Voor hulp bij het huishouden, aanpassingen in huis, en ondersteuning van mantelzorgers en zorg voor kinderen, kunt u terecht bij uw gemeente. Uw gemeente vergoedt dit vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Er zijn ook kosten die u zelf moet betalen. Bij palliatieve zorg horen ook eigen bijdragen, eigen risico, en de kosten van zorg die niet via een verzekering is geregeld. Zoals verblijf in een hospice, vitaminen en voedingssupplementen, soms de fysiotherapeut of een psycholoog, en klussen aan huis of tuin.

Vraag 5. Is palliatieve sedatie hetzelfde als palliatieve zorg?

Nee, palliatieve zorg richt zich op de kwaliteit van leven van u en uw naasten. Palliatieve sedatie kan hier een onderdeel van zijn. Bij palliatieve sedatie geeft een arts u medicijnen waardoor u gaat slapen. Dit doet uw arts als u op het laatst veel pijn heeft of erg benauwd bent. En als het niet lukt om dit op een andere manier op te lossen. Doordat u slaapt, heeft u geen last meer van pijn of benauwdheid.

Er zijn verschillende vormen van palliatieve sedatie:

  • Bij oppervlakkige sedatie ligt u te soezen. U bent een beetje suf, maar maakt nog wel mee wat er om u heen gebeurt.
  • Diepe sedatie lijkt op slapen. U maakt niet meer bewust mee wat er om u heen gebeurt.
  • Tijdelijke sedatie is bedoeld om u even rust te geven, bijvoorbeeld tijdens de nacht.
  • Bij continue sedatie wordt u niet meer wakker. Uw arts kiest hier alleen voor als hij verwacht dat u binnen twee weken sterft. U eet en drinkt dan vaak zelf niet meer. Krijgt u sondevoeding of een infuus? Dan stopt de arts hiermee. Dat gaat namelijk niet goed samen met sedatie.

Als u palliatieve sedatie krijgt en sterft, dan sterft u niet door de sedatie of door een tekort aan vocht. U overlijdt door de ziekte(n) die u heeft. Het is een natuurlijk overlijden, waarbij u geen last meer heeft van pijn of benauwdheid.

Met de pijl rechtsboven gaat u naar de volgende pagina. Of ga direct naar de inhoudsopgave.

Het Nationale Zorgnummer


Heeft u na het lezen van dit e-book nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Dit is de advieslijn van Patiëntenfederatie Nederland. U kunt het Nationale Zorgnummer e-mailen via de website of bellen.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek)
van maandag tot en met donderdag van 10.00 - 13.00
of www.nationalezorgnummer.nl


Het Nationale Zorgnummer


Heeft u na het lezen van dit e-book over nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Dit is de advieslijn van Patiëntenfederatie Nederland en twee andere patiëntenorganisaties. U kunt het Nationale Zorgnummer bellen of e-mailen via de website.

Telefoon: 0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek)
van maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 13.00
of www.nationalezorgnummer.nl